KENNEMERBEWIND    /   uw adres voor beschermingsbewind!
Financiële bescherming bij ouderdom, dementie en onvermogen

BESCHERMINGSBEWIND

VOOR WIE?


Beschermingsbewindvoering is vooral bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder, die wegens een geestelijke of lichamelijke situatie (tijdelijk) niet (meer) de mogelijkheid hebben hun eigen financiële zaken op een verantwoorde manier te behartigen. 

(denk hierbij o.a. aan volwassen geestelijk minder valide en/of dementerende ouderen, maar ook personen die met een verslavingsachtergrond of vanuit een opvang zelfstandig willen leven). 

Het bewind is er op gericht om te voorkomen dat er misbruik van deze personen wordt gemaakt en dat zij (deels) zelfstandig in de maatschappij kunnen blijven functioneren.

Het is ook een hulp voor familieleden, zodat niet één van de familieleden het financiële beheer hoeft te voeren, waardoor er een onwenselijke verantwoording kan ontstaan voor het gebruik en besteding van de financiën of erfenis!


BESCHERMINGSBEWIND

Andere woorden voor Beschermingsbewind zijn;

Bewindvoering & Onderbewindstelling

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor wat zij of hij doet en de gevolgen van die handelingen. In sommige gevallen is iemand niet in staat of maar gedeeltelijk in staat om de financiën op een verantwoorde manier te behartigen.

In deze situaties kan dit betekenen dat een bewindvoerder de financiële belangen van de persoon gaat behartigen. De bewindvoerder opent een beheerrekening waar alle inkomsten op gestort worden, zodat de vaste lasten door de bewindvoerder betaald kunnen worden, en een leefgeldrekening zodat cliënt wekelijks geld krijgt om eten (en kleding) te kopen.

De rechtbank sector kanton beslist over de onderbewindstelling. Op uw verzoek vragen wij voor u of uw familielid het beschermingsbewind bij de rechtbank aan.