KENNEMERBEWIND    /   uw adres voor beschermingsbewind!
Financiële bescherming bij ouderdom, dementie en onvermogen

Curatele

De curatelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.


KennemerBewind doet geen aanvragen curatele meer!