KENNEMERBEWIND    /   uw adres voor beschermingsbewind!
Financiële bescherming bij ouderdom, dementie en onvermogen

Formulieren:

Algemeen:

Indien KennemerBewind de beoogde curator is, dient voor de juiste uitoefening over de nodige gegevens worden beschikt.

Grotendeels gaat het daarbij om de dezelfde inlichtingen als die voor bewind noodzakelijk zijn.

Onderstaande formulieren kunnen dus gebruikt worden bij zowel bewind als bij curatele.

Er is één uitzondering: bij curatele wijkt de klachtenregeling enigszins af van de regeling die bij bewind wordt gebruikt.

U treft deze regeling aan onder: Klachtenregeling curatele.Hier vindt u de formulieren:

Brief Intake: Om de onderstaande formulieren na het invullen en/of ondertekenen mee terug te sturen naar de bewindvoerder/ beoogd curator.

Intakeformulier: De gewenste gegevens kunt u bij de vraag invullen of waar van toepassing aankruisen of doorstrepen.

Intake overeenkomst:  Hier worden in overleg met u de geldende verplichtingen van de bewindvoerder/ beoogd curator aangekruist (in principe is alles van toepassing).

Gedragscode:  Ter kennisneming en ondertekening.

Klachtenregeling bewind:  Ter kennisneming en ondertekening.

Klachtenregeling curatele:  Ter kennisneming en ondertekening.

Klachtenregeling NBPB: Ter kennisneming.

Familie buiten regeling:  Ter ondertekening indien deze situatie van toepassing is. 

Uiteraard zijn wij U hier graag bij behulpzaam. 

 

Brief intake.pdf (246.94KB)
Brief intake.pdf (246.94KB)