KENNEMERBEWIND    /   uw adres voor beschermingsbewind!
Financiële bescherming bij ouderdom, dementie en onvermogen

Wat doet uw bewindvoerder

Het beheren van uw financiële zaken zodat anderen er geen misbruik van kunnen maken

Controle en administratie

Beheer

Een bewindvoerder voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).

Werkzaamheden

Dit betekent dat de beschermingsbewindvoerder;

·        controleert of U Uw inkomsten ontvangt;

·        de gewone dagelijkse uitgaven betaalt;

·        in samenspraak met u de belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt;

·        de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt;

·        zorgt voor een doelmatige belegging van het eventuele vermogen.

 Contracten sluiten

U mag de onder bewind gestelde goederen niet zelfstandig verkopen en er geen hypotheek op afsluiten. Ook mag u geen andere contracten sluiten, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement. U heeft daarvoor toestemming nodig.

 Nalatenschap

Als u erfgenaam bent en de nalatenschap positief is, dan kunt u de nalatenschap alleen zuiver aanvaarden met toestemming van de bewindvoerder. 

Wil of kunt u geen toestemming geven, dan kan de bewindvoerder de nalatenschap:

·        Beneficiair aanvaarden
Als die de nalatenschap beneficiair aanvaardt, worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis en bent U niet met Uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap.

·        Verwerpen

Verwerping kan alleen als de kantonrechter daarvoor een machtiging heeft verleend. De machtiging moet gevraagd worden aan de kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende.

·        Het verwerpen zelf moet bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Overzicht verplichtingen

De bewindvoerder is verplicht om aan de kantonrechter te sturen:

·        bij het begin van het bewind: de boedelbeschrijving (door u ondertekend)

·        jaarlijks: de periodieke rekening en verantwoording (door u ondertekend)

·        elke 5 jaar: een brief waarin u aangeeft of het bewind nog steeds passend is (door u ondertekend)

·        bij het einde van het bewind: de eindrekening en - verantwoording (door u ondertekend)