KENNEMERBEWIND    /   uw adres voor beschermingsbewind!
Financiële bescherming bij ouderdom, dementie en onvermogen

Schuldhulp

SCHULDHULPVERLENING LOOPT VIA DE GEMEENTE


Personen die in financiële problemen zitten hebben veelal schulden bij derden. Hierbij moet gekeken worden of het problematische schulden zijn of niet. 

Problematisch zijn schulden die u met inachtneming van de door de wet bepaalde beslagvrije voet niet binnen de 3 jaar kunt aflossen. 

Hiervoor zal de bewindvoerder een regeling met de schuldeisers proberen te treffen, of via de Gemeente waar u woont een schuldhulpregeling aanvragen, het MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) ook wel het vrijwillige schuldtraject genoemd.

BEWINDVOERING  WSNP

(Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) ontstaat veelal vanuit een problematische schuldsituatie en/of faillissement en wordt na de wettelijke (vrijwillige) Schuldhulpverlening van uw gemeente ingezet. 

Als er is vastgesteld dat het voor u onmogelijk is uw schulden af te betalen, wordt er bij toelating wettelijke schuldsanering een WSNP bewindvoerder door de kantonrechter toegewezen ten behoeve van de schuldeisers. 

Indien u wegens schulden onder WSNP bewind komt, kunnen wij met u middels  beschermingsbewind voor een stabilisatie van uw financiën zorg dragen. 

Wij gaan dan met u aan het werk om de huidige problemen op te lossen en zoeken samen naar een manier om schulden in de toekomst te voorkomen.

CURATELE

Is voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. 

Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. 

Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, schenkingen verrichten, een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan.