KENNEMERBEWIND    /   uw adres voor beschermingsbewind!
Financiële bescherming bij ouderdom, dementie en onvermogen

TARIEVEN

KOSTEN / BELONING BEWINDVOERING E.D.

In principe bent u zelf verantwoordelijk voor de betalingen aan de bewindvoerder. 

Door hogerhand wordt via de rechtbank het tarief voor bewindvoering bepaald en voor andere diensten die wij leveren worden branche conforme vergoedingen berekend. 

Bij noodzakelijke intensieve begeleiding zijn de kosten tevens afhankelijk van de hoeveelheid tijd en consulten.

In bepaalde situaties (minimum inkomens) kan er een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand via de Gemeente.

 Tarieven 2018

 De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (één - of meerpersoons). De rechter bepaald welk tarief er gehanteerd mag worden.

Het gaat te ver om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het opsommen van de meest voorkomende tarieven. 

Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

  MAANDTARIEF

Bewindvoering zonder schulden:                                          2022/23

Voor een alleenstaande

                              € 125,54 

(incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden ( in totaal)

                             € 150,54

(incl. 21% BTW)

Bewindvoering met schulden:

Wij nemen geen cliënten met schulden meer aan. EENMALIG TARIEF

 Instaptarief:

Bewindvoering alleenstaande

                           € 709.06

(incl. 21% BTW)

Bewindvoering samenwonenden ( in totaal)

                            € 850,63

(incl. 21% BTW)
Uitstaptarief beschermingsbewind

Eenmalig uitstaptarief alleenstaande

                           € 266,20

(incl. 21% BTW)

Eenmalig uitstaptariefsamenwonenden (totaal)

Er dient griffierecht aan de rechtbank betaald te worden bij aanvraag en verzoek opheffing bewind.

Griffie                    betalen aan de rechtbank                                                     


                           € 319,44                            € 88,00

(incl. 21% BTW)


 

 AFWIJKENDE TARIEVEN

Uurtarief

                       € 88,61

(incl. 21% BTW)

Verhuizing/ontruiming/verkoop (Exclusief eventuele kosten derden)

                       € 442,86

(incl. 21% BTW)